TSP logo English language


Baarn (NL)

Disclaimer

Door het bezoeken van The Signal Page (TSP) gaat u akkoord met de disclaimer. Leest u deze goed door, er staat belangrijke informatie in. Vragen over de disclaimer? Neem gerust contact op.

1. Inhoud
The Signal Page, hierna te noemen "TSP", "de website", doet zijn best de website actueel te houden. Doch behoudt TSP zich het recht voor alle aansprakelijkheid ten aanzien van, maar niet gelimiteerd tot, de compleetheid, correctheid en/of kwaliteit van de gepresenteerde informatie af te wijzen. TSP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop u de gepresenteerde informatie gebruikt. Dit geschied geheel op uw eigen risico. Alle inhoud en services van TSP kunnen zonder kennisgeving vooraf en zonder opgaaf van reden geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden danwel verwijderd/beëindigd worden indien TSP zich daartoe genoodzaakt voelt. TSP is gerechtigd inhoud te wijgeren zonder opgaaf van reden. Hotlinken naar enige inhoud van TSP is verboden! Deeplinken is toegestaan.

2. Verwijzingen en links
TSP is niet verantwoordelijk voor enige inhoud buiten TSP om waarnaar TSP verwijst en/of linkt. Alleen de eigenaar van de desbetreffende inhoud is verantwoordelijk voor zijn publicatie. Het laatste geldt ook voor uitingen van derden in forums danwel gastenboeken gepubliceerd op en/of gefaciliteerd door TSP.

3. Copyright
Op al het materiaal gecreëerd door en gepubliceerd op TSP berust copyright. Pogingen om delen als bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, afbeeldingen, teksten en/of diagrammen te herpubliceren en/of te verveelvuldigen, hetzij electronisch, hetzij geprint, zonder dat TSP daar schriftelijk toestemming voor gegeven heeft is strafbaar volgens de Nederlandse en Europese wetgeving. Bij overtreding van de copyrightwetgeving behoudt TSP zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen.

4. Privacy policy
TSP hecht waarde aan uw privacy en zal persoonlijke gegevens verkregen door zijn website nooit verkopen aan derden. TSP behoudt zich het recht voor deze informatie op te slaan in een (geautomatiseerd) gegevensbestand. Door het verzenden van uw gegevens naar TSP gaat u akkoord met de privacy policy. Het gebruik van op TSP gepubliceerde adressen, e-mailadressen en telefoonnummers voor marketingdoeleinden is verboden. In geval van overtreding wordt aangifte gedaan. Overtreders riskeren een boete van de ACM.

5. Toepasselijkheid
Deze disclaimer maakt onderdeel uit van TSP. Door het bezoeken van de website vrijwaart u TSP van aansprakelijkheid en schadeclaims. Een niet-rechtsgeldig verklaring van bepaalde delen van deze disclaimer heeft geen invloed op de resterende delen. Deze blijven hierbij onaangetast en onverminderd van kracht. TSP behoudt zich het recht voor niet-rechtsgeldig verklaarde delen aan te passen tot een nivo waarop deze wel rechtsgeldig zijn.

Indien u niet akkoord gaat dient u The Signal Page nu te verlaten.