TSP logo English language


Baarn (NL)

Foto's // Verenigd Koninkrijk (2)

Foto's gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. The Signal Page bedankt George Colenbrander voor zijn bijdrage aan deze pagina in de vorm van foto's en uitleg!


    Terug naar de foto index

Foto's

T-bord
Het T-bord geeft aan dat de zone waarin een tijdelijk verlaagde snelheidslimiet gold verlaten wordt. Achter het T-bord staat een "Sandite marker" met 2 strepen: begin inzet van Sandite. Vlak voor het groene sein staat het bord waar de toepassing van Sandite gestaakt moet worden (1 streep).
(onbekend)
banner repeater voorsein
Een "Banner repeater". Deze seinen kondigen de stand van het volgende sein aan als deze bijvoorbeeld slecht zichtbaar is omdat het sein in een scherpe bocht staat. Een soort voorsein dus. In dit geval toont het volgende sein stop.
(onbekend)
banner repeater voorsein oud model
Zelfde als voorgaande foto, maar dan een oud model. Het volgende sein toont een beter seinbeeld dan rood, m.a.w. het aangekondigde sein laat doorrit toe.
(onbekend)
Rood sein feather
Een lichtsein toont "stop". Boven het sein is een zogenaamde "feather" gemonteerd, een richtingaanwijzer die aangeeft welke route ingesteld is. In Engeland gebruikt men een "richtingsstelsel", een seinsysteem waarbij altijd de richting van de treinloop aangegeven wordt. Ter vergelijk: in NL wordt een "snelheidsstelsel" gebruikt. Seinen geven dan aan met welke snelheid ze gepasseerd mogen worden.
(onbekend)
Groen route indicator W
Groen met routeindicator "W": de lijn is vrij en het volgende sein laat doorrit toe.
(onbekend)
Groen GPL
Een lichtsein toont groen, een zogenaamd "proceed aspect": doorrit toegestaan. Op de achtergrond staat een GPL, een "Ground Position Light". Dit sein wordt gebruikt voor rangeerdoeleinden.
(onbekend)
   

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | Volgende